МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ


Претседатели на месни заедници

МестоИме и ПрезимеТел
Брвеница  Предраг Симоски                     071/276-874
Седларце Љубуша Апостолоски              070/587-454
Д.Челопек    Раман Рамани                            070/224-382
Челопек ----- ----
Милетино Рефет Зенуни                             070/209-161
Блаце Зоре Богоевски                          072/213-557
Радиовце Зибер Зибери                            070/321-900
Теново Башким Рамадани                   070/321-120
Стенче Николче Неделкоски              070/676-542          
Волковија Томе Герасимоски                   071/602-806
Гургурница Јумни Зибери                            071/224-655

1.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Јовица Илиевски

                                   gradonacalnik@brvenica.gov.mk 

                                                       

                                  Секретар г. Горан Јовановски

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори