СОСТАНОЦИ НА СОВЕТОТ


Дневен ред за состаноци на Советот на општината.


Советот на општина 2021 - 2025

ДатумПокана за седница
2021-12-06 Покана
2021-11-25 Покана 

Советот на општина 2017 - 2021


12:11:58, 2021-09-09

Покана за Седница 10.09.2021


11:16:27, 2021-08-13

Покана за Седница 18.08.2021


14:27:00, 2021-08-03

Покана за Седница 04.08.2021


12:43:11, 2021-07-16

Покана за Седница 22.07.2021


13:41:44, 2021-06-30

Покана за Седница 02.07.2021


11:39:38, 2021-06-06

Покана за Седница 09.06.2021


09:15:43, 2021-05-25

Покана за Седница 26.05.2021


15:18:30, 2021-04-26

Покана за Седница 27.04.2021


13:02:08, 2021-03-23

Покана за Седница 29.03.2021


12:00:00, 2021-02-23

Покана за Седница 24.02.2021


12:00:00, 2021-01-23

Покана за Седница 27.01.2021


15:46:42, 2021-01-14

Покана за Седница 18.01.2021


15:40:02, 2020-12-11

Покана за Седница 16.12.2020


10:15:17, 2020-02-05

Покана за Седница 06.02.2020


09:29:58, 2020-01-27

Покана за Седница 27.01.2020


10:01:26, 2019-12-20

Покана за Седница 26.12.2019


12:58:30, 2019-11-26

Покана за Седница 29.11.2019


15:39:40, 2019-11-13

Покана за Седница 14.11.2019


 

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Јовица Илиевски

                                   gradonacalnik@brvenica.gov.mk 

                                                       

                                  Секретар г. Горан Јовановски

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори