Записници од Седници на совет


Записници од Седници на совет

Во записниците на совет се и Дневниот ред во еден документ.


Записник од 53-та седница, 02.09.2021

Записник од 52-та седница, 18.08.2021

Записник од 51-та седница, 04.08.2021

Записник од 50-та седница, 22.07.2021

Записник од 49-та седница, 02.07.2021

Записник од 48-та седница, 09.06.2021

Записник од 47-та седница, 26.05.2021

Записник од 46-та седница, 27.04.2021

Записник од 45-та седница, 29.03.2021

Записник од 44-та седница, 24.02.2021

Записник од 43-та седница, 27.01.2021

Записник од 42-та седница, 18.01.2021

Записник од 41-та седница, 30.12.2020

Записник од 40-та седница, прво и второ продолжение 16.12.2020

Записник од 39-та седница, 02.12.2020

Записник од 38-та седница, 12.11.2020 

Записник од 33-та седница, 22.06.2020 

Записник од 28-та седница, 14.11.2019

Записник од 27-та седница, 30.10.2019

Записник од 26-та седница, 26.09.2019

Записник од 25-та седница, 29.08.2019

Записник од 24-та седница, 25.07.2019

Записник од 23-та седница, 15.07.2019

Записник од 22-та седница, 27.06.2019

Записник од 21-та седница, 16.05.2019

Записник од 20-та седница, 17.04.2019

Записник од 19-та седница, 27.03.2019

Записник од 18-та седница, 27.02.2019

Записник од 17-та седница, 28.01.2019


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Јовица Илиевски

                                   gradonacalnik@brvenica.gov.mk 

                                                       

                                  Секретар г. Горан Јовановски

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори