СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ ОПШТИ РАБОТИ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ


Табелен преглед на работните места во општина Брвеница

Систематизирани и пополнети работни места

ТИПТабелен прегледСистематизирани работни места
PDF Документ Документ

Одлука и Правилник

ТИПОдлука за делокругПравилник
PDF Документ Документ

Како дo барање за жителство ?

  • Тоа може да се направи онлајн преку комплетирање на pdf документот што може да го преземете на вашиот компјутер,  а потоа да го испратите преку електронска пошта до вработениот во администрацијата исто така треба да се приложи копија од лична карта заедно во pdf документот.
  • Исто треба да имате доказ за подмирен долг кон општината (финансиска картица), тоа можете да проверете во одделение за даноци. 
  • Откако ќе испратете на службена е-пошта, исто така мора да направите уплата во банка или пошта, што можете да го видите како пример уплатницата подоле.
  • Ако ги имате овие документи што се погоре наведени, можете да одите во општинската администрација со платената уплатница за да го подигнете документот.
ТипБарањеУплатницаЕ-маил
PDF Барање Уплатница veprimtari_juridike@brvenica.gov.mk

Раководител на одделение: Менка Неделкоска

Е-маил адреса: veprimtari_juridike@brvenica.gov.mk

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Јовица Илиевски

                                   gradonacalnik@brvenica.gov.mk 

                                                       

                                  Секретар г. Горан Јовановски

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори