Lajme

News 1

01.12.2021

Kёrkesё pёr B Leje Ekologjike DPTGU PËRPARIMI PAT f.Çellopek

Lexo më shumë>
News 1

01.12.2021

Shpallja pёr B Leje Ekologjike DPTGU PËRPARIMI PAT f.Çellopek

Lexo më shumë>
News 1

11.11.2021

Projekt urbanistik - për GP T.1.5, GP T1.1.6, GP T1.1.7 dhe GP T1.1.8, të formuara nga LUPD, me qellimi E2-superstruktura komunale, nga e cila formohet GP T.1.5-8, ne PK 30/7, PK 30/8, KP. 30/9 dhe PK 30/10, KO Tenovë jashtë. kufijve, komuna e Bërvenicës

Lexo më shumë>
News 1

11.11.2021

AKTVENDIM -Vleftësohet kërkesa e evidentuar me nr.14-1400/1 prej 06.09.2021 nga ,,ЕNERGO R GROUP” Shpk nga Tetova

Lexo më shumë>
News 1

22.10.2021

AKTVENDIM -Vleftësohet kërkesa e evidentuar me nr.14-60 prej 16.06.2021 përgaditur nga Ramadani Elmendin nga f.Çellopek nëpermjet të autorizuarit ,,POLLOGPROEKT-PRO” Shpk Gostivar

Lexo më shumë>
News 1

22.10.2021

PËR FORMIMIN E PARCELËS NDËRTIMORE në një pjesë të PK 2302/3, KO ÇELLOPEK

Lexo më shumë>

Galeria

PYETJE TË SHPESHTA

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Jovica Ilievski

                              gradonacalnik@brvenica.gov.mk 

                                        

                              Sekretar z. Goran Jovanovski

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar