Lajme

News 1

11.02.2020

Projekt - B – leje ekologjike tё integruar për MIÇ CELOPEÇKO f.Bёrvenicё

Lexo më shumë>
News 1

11.02.2020

SHPALLJE - Projekt - B – leje ekologjike tё integruar për MIÇ CELOPEÇKO f.Bёrvenicё

Lexo më shumë>
News 1

31.01.2020

Propozim Vendim - Tenovë

Lexo më shumë>
News 1

14.01.2020

Komunikatë - Për organizimin e anketimit publik dhe prezantim publik me DPLU për vendbanimin f. Bërvenicë

Lexo më shumë>
News 1

14.01.2020

Vendim - Për zgjedhje të kandidatit pas shpalljes interne

Lexo më shumë>
News 1

08.01.2020

Аplikim dhe Shtesë aplikim për leje mjedisore të integruar B në МIÇ ÇELLOPEÇKO

Lexo më shumë>

Galeria

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar