article13_3

Faza e dytё-pёrfundimtare, shtruarja e pllakave tё bekatonit nё rrugёn lokale “BALLKAN” nё f.Gurgurnicё

Ndёrtimi i rrugёs lokale nё fshatin Gurgurnicё Faza e dytё-pёrfundimtare nё gjatёsi prej 755 m,

do tё filloj nё muajin Qershor 2011.Pёr realizimin e kёtyre punёve ёshtё zgjedh oefrtuesi mё i volitshёm “PËRPARIMI-PAT ” nga f. Çellopek dhe me tё njёjtin ёshtё nёnshkruar Kontrata.
Faza e parё pёr ndёrtimin e kёsaj rruge nё gjatёsi prej 323 m, ёshtё realize nё  vitin 2010.

article13_1 article13_2

About Author

Connect with Me: