article20_1

Filloi ndёrtimi i parkut nё f.Radovec

Sot( 22.09.2011), filloi ndёrtimi i parkut nё f.Radovec nga ana е Ndёrmarjes ROZEN-CENTER-M e financuar nga Ministria e ambientit jetёsor dhe planifikimit hapёsinor dhe nga Buxheti i komunёs .

Parku do tё pёrfshij 1150 m2 hapёsirё gjelbёruese dhe 460m2  trotoar tё shtuar me pllaka bekatoni.

article20_2 article20_3

About Author

Connect with Me: