• PROJEKTE

  Projekti për ndërtimin e rrugës lokale në f.Tenovë Komuna e Bërvenicës

 • PROJEKTE

  Lyerja dhe sanimi i godinave të Komunës së Bërvenicës

  Lyerja dhe sanimi i godinave të Komunës së Bërvenicës në vlerë prej 217.615,00 denar, realizimi është bërë në vitin 2009 .

 • PROJEKTE

  Blerja e Aparatit për pastrimin e sallës sportive

  Blerja e Aparatit për pastrimin e sallës sportive të Komunës së Bërvenicës në vlerë prej 184.080,00 denar. Realizimi është bërë në vitin 2009., mjetet janë sigurura nga Buxheti I Komun

 • PROJEKTE

  Sanimi i Mobiljeve të zyrave në objektin e vjetër të Komunës së Bërvenicës

  Sanimi i Mobiljeve të zyrave në objektin e vjetër të Komunës së Bërvenicës dhe paisja me mobilje zyrash në objektin e ri të Komunës në vlerë prej 116.112,00 denar , mjetet janë siguruar

 • PROJEKTE

  Regullimi dhe sanimi i trotuareve para godinës së Komunës

  Regullimi dhe sanimi i trotuareve para godinës së Komunës me begaton pllaka para godinës së Komunës së Bërvenicës në vlerë prej 113.853,00 denar, mjetet janë siguruar nga buxheti i Komunë

 • PROJEKTE

  Pastrimi dhe Regullimi i shtratit te lumit të Bogovinës

  Pastrimi dhe Regullimi i shtratit te lumit të Bogovinës” i cili kalon nëpër f.Radovcë Komuna e Bërvenicës në vlerë prej 300.000,00 denar mjetet janë siguruar nga buxheti i Komunës së Bë

 • PROJEKTE

  Pastrimi i deponive të egra në teritorin e Komunës së Bërvenicës

  Pastrimi i deponive të egra në teritorin e Komunës së Bërvenicës në vlerë prej 500.000,00 denar mjetet janë të lëshuara nga Ministrija e Ambijentit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinorë, ës

 • PROJEKTE

  Blerja dhe vendosja e shtyllave të lartëpërçuesit prej fshatit Miletinë

  Blerja dhe vendosja e shtyllave të lartëpërçuesit prej fshatit Miletinë Komuna e Bërvenicës deri te mini fusha e sportit në vlerë prej 97.963,00 denar-realizimi i këtij projekti është bër

 • PROJEKTE

  Pagesa e Borxheve të Trashiguara

  Pagesa e Borxheve të Trashiguara nga mandate i kaluar në vlerë prej 2.919.848,00 denar.

 • DSC03738

  Ndertimi i rruges lokale “Ruga e re”

  Projekt për ndërtimin e Rugës lokale “Ruga e re”  në f.Gurguricë Komuna e Bërvenicës ndërtimi I kësaj ruge është  paraparë të realizohet në  4 (katër) faza, faza  e parë ësht

 • DSC03732

  Kolektori i ujit në fshatin Çellopek

  Projekt për ndërtimin e Kolektorit të Ujrave fekal në f.Çellopek i ri, f.Çellopek , Miletinë dhe Bllacë nga vlera e përgjithshme e proјektit(Çmimet Projektuese) prej 16.647.933,11 denar.Me

 • PROJEKTE

  Projekti për ndërtimin e rrugës lokale Çedomir Momirovski

  Projekti për ndërtimin e rrugës lokale Çedomir Momirovski me krahët 1,2 dhe 3 në f.Bërvenicë,   vlera e projektit është  3.540.716,00 denar, i financuar nga Agjencioni për përkrahje dhe

 • Photo-0017

  Ndërtimi i mini fushës së sportit në f.Miletin

  Ndërtimi i mini fushës së sportit në f.Miletin nga Buxheti i Komunës së Bërvenicës në vlerë prej 1.045.500,00 denar, gjithasht në këtë projekt kanë participu edhe qytetarët e f.Miletin