Blerja dhe vendosja e shtyllave të lartëpërçuesit prej fshatit Miletinë

Blerja dhe vendosja e shtyllave të lartëpërçuesit prej fshatit Miletinë Komuna e Bërvenicës deri te mini fusha e sportit në vlerë prej 97.963,00 denar-realizimi i këtij projekti është bërë në vitin 2010.