Blerja e Aparatit për pastrimin e sallës sportive

Blerja e Aparatit për pastrimin e sallës sportive të Komunës së Bërvenicës në vlerë prej 184.080,00 denar. Realizimi është bërë në vitin 2009., mjetet janë sigurura nga Buxheti I Komunës së bërvenicës.