Ndertimi i rruges lokale “Ruga e re”

Projekt për ndërtimin e Rugës lokale “Ruga e re”  në f.Gurguricë Komuna e Bërvenicës ndërtimi I kësaj ruge është  paraparë të realizohet në  4 (katër) faza, faza  e parë është prej 323 metër, vlera  për fazën e parë është 1.900.000,00 denar.Kurse fazët tjera do të realizohen atëherë kur do të na ndahen mjete nga Biroja për Zhvillim Rajonal dhe Qendra për Planifikim Rajonal të Pologut-Xhepçishtë dhe Komuna e Bërvenicës.Vlera  e përgjithshme e  projekti është 8.968.000,00 denar pa TVSH.

DSC03736   DSC03737   DSC03738