Kolektori i ujit në fshatin Çellopek

Projekt për ndërtimin e Kolektorit të Ujrave fekal në f.Çellopek i ri, f.Çellopek , Miletinë dhe Bllacë nga vlera e përgjithshme e proјektit(Çmimet Projektuese) prej 16.647.933,11 denar.Me kë projekt kemi aplikuar te Byroja për Zhvillim Rajonal-Shkup në kuadër të Ministrisë së Pushtetit Lokal,dhe po për këtë projekt na janë ndarë 6.190.000,00 denar.Komuna participon me 10 % (619.000,00)nga vlera e shumës së cekur më lartë.Prjoekti eshtë realizuar por nga mjetet e ndara na janë lëshuar 30%, apo( 1.800.000,00) denar.

44a4b4ca9aade13fa01037b80b26e68e     DSC03732