Lyerja dhe sanimi i godinave të Komunës së Bërvenicës

  • Lyerja dhe sanimi i godinave të Komunës së Bërvenicës në vlerë prej 217.615,00 denar, realizimi është bërë në vitin 2009 .