Pastrimi dhe Regullimi i shtratit te lumit të Bogovinës

Pastrimi dhe Regullimi i shtratit te lumit të Bogovinës” i cili kalon nëpër f.Radovcë Komuna e Bërvenicës në vlerë prej 300.000,00 denar mjetet janë siguruar nga buxheti i Komunës së Bërvenicës, realizimi është bërë në vitin 2009.