Projekti për ndërtimin e rrugës lokale në f.Tenovë Komuna e Bërvenicës