Regullimi dhe sanimi i trotuareve para godinës së Komunës

Regullimi dhe sanimi i trotuareve para godinës së Komunës me begaton pllaka para godinës së Komunës së Bërvenicës në vlerë prej 113.853,00 denar, mjetet janë siguruar nga buxheti i Komunës së Bërvenicës, , realizimi është bërë në vitin 2009 .