Sanimi i Mobiljeve të zyrave në objektin e vjetër të Komunës së Bërvenicës

Sanimi i Mobiljeve të zyrave në objektin e vjetër të Komunës së Bërvenicës dhe paisja me mobilje zyrash në objektin e ri të Komunës në vlerë prej 116.112,00 denar , mjetet janë siguruar nga Buxheti i Komunës së Bërvenicës.