Projekti për ndërtimin e rrugës lokale Çedomir Momirovski

Projekti për ndërtimin e rrugës lokale Çedomir Momirovski me krahët 1,2 dhe 3 në f.Bërvenicë,   vlera e projektit është  3.540.716,00 denar, i financuar nga Agjencioni për përkrahje dhe financim në bujqësi dhe zhvillim Rrural, komuna e Bërvenicës participon me  22% apo (778.957,52).Projekti është realizuar në tërësi dhe punët janë kryer.